Меню Офіційна сторінка Укргідроенерго на Facebook Офіційна сторінка Укргідроенерго на Facebook Офіцій канал Укргідроенерго на YouTube

Соціальна відповідальність

Дотримуючись основоположних принципів трудового законодавства України керівництво ПрАТ «Укргідроенерго» взяло на себе ініціативу щодо проведення колективних переговорів та розробки і укладання Колективного договору.

Колективний договір гарантує збереження гідного рівня оплати праці і обсягів соціальних гарантій, пільг та компенсацій працівникам Товариства. Забезпечує права трудового колективу та профспілкових комітетів на участь в управлінні Товариством.

Основною метою схваленого трудовим колективом та підписаного адміністрацією і профспілкою Колективного договору ПрАТ «Укргідроенерго» є надання додаткових, порівняно із визначеними чинним законодавством та угодами, пільг і гарантій працівникам Товариства. В свою чергу це забезпечує максимально можливий рівень соціального і матеріального благополуччя та захисту працівників.

Спираючись на справедливі та сучасні системи оплати праці та мотивації, матеріальне і нематеріальне заохочення працівників ПрАТ «Укргідроенерго» забезпечує формування ефективного та фахового трудового колективу, підвищує ефективність виробничо-господарської діяльності Товариства в цілому.