Меню Офіційна сторінка Укргідроенерго на Facebook Офіційна сторінка Укргідроенерго на Facebook Офіцій канал Укргідроенерго на YouTube

Планована діяльність в басейні річки Дністер

На першому етапі вишукувальних робіт при вивченні питань впливу на довкілля каскаду верхньодністровських ГЕС залучено десять установ Національної академії наук України. Результати робіт представлені на сайті Товариства у повному обсязі. 

При оцінці впливу на довкілля розглядалися такі його компоненти: клімат і мікроклімат; повітряне середовище; геологічне середовище; водне середовище; ґрунти; рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти; археологічна спадщина.

Дослідження проводились в обсязі підготовки повідомлення про плановану діяльність.  Згідно ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», у повідомленні про плановану діяльність наводиться інформація про:

  • плановану діяльність, її характеристику, технічні альтернативи;
  • місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи;
  • соціально-економічний вплив планованої діяльності;
  • загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо);
  • екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами;
  • необхідну еколого-інженерну підготовку і захист території за альтернативами;
  • сферу, джерела та види можливого впливу на довкілля;
  • планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

СПІВПРАЦЯ З НАНУ: