Меню Офіційна сторінка Укргідроенерго на Facebook Офіційна сторінка Укргідроенерго на Facebook Офіцій канал Укргідроенерго на YouTube

Науково-технічна рада
ПрАТ «Укргідроенерго»

Науково-технічна рада (НТР) ПрАТ «Укргідроенерго» є вирішальним органом ПрАТ «Укргідроенерго» з технічних питань.
У своїй діяльності НТР керується «Положенням про НТР ПрАТ «Укргідроенерго», наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Статутом ПрАТ «Укргідроенерго», наказами генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго».

НТР створена з метою:

  • розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій в
  • частині технічної політики Товариства;
  • забезпечення здійснення єдиної наукової, інноваційної та інвестиційної
  • політики у сфері гідроенергетики України;
  • координації досліджень щодо розроблення та впровадження наукових
  • основ прогнозування розвитку гідроенергетики;
  • моніторингу та наукового супроводження введення в дію нових об'єктів
  • виробничих потужностей Товариства;
  • науково-технічного супроводження заходів з реконструкції та
  • капітальних ремонтів.

Головне завдання НТР - розробка пропозицій, рекомендацій та рішень, які забезпечують дотримання вимог нормативних документів та реалізацію завдань щодо гідроенергетики та енергетики в цілому, спрямованих на забезпечення надійної, безперебійної та ефективної роботи ГЕС Товариства. До складу НТР входять провідні фахівці Товариства. Робота НТР проводиться згідно затвердженого Головою НТР плану. Засідання НТР проводяться кожні 3 місяці.

Положення про науково-технічну раду ПрАТ «Укргідроенерго».
Склад науково-технічної ради ПрАТ «Укргідроенерго».
Тематичний план роботи НТР ПрАТ «Укрідроенерго» на 2018 рік.